Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022
Số hiệu 21/TB-HĐTDVC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---