Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
Số hiệu 2030/SLĐTBXH-LĐVLBHXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---