Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013: 8 mục tiêu tổng thể hỗ trợ ứng phó biến đối khí hậu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) với 8 mục tiêu tổng thể.

Cụ thể, 8 mục tiêu tổng thể gồm: 1- Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu; 2- Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu; 3- Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương; 4- Quản lý và phát triển rừng bền vững; 5- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; 6- Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu; 7- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; 8- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính.
Về nội dung hành động chính sách, với mục tiêu nhằm tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và quan trắc khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Luật Thủy lợi.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhằm nâng cao tính bền vững ngành nông nghiệp và an ninh lương thực.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Chiến lược quốc gia cho Quản lý tổng hợp ven biển có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu; xây dựng Quy hoạch tổng thể về Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...
Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch điện gió và xây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể Quốc gia về năng lượng gió nhằm thúc đẩy sử dụng các năng lượng tái tạo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, 2 Bộ Công Thương và Tài chính sẽ phối hợp xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.


Nguồn:soldtbxh.langson.gov.vn Sao chép liên kết