Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các phòng và tương đương
Số hiệu 53/TB-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---