Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

     Thực hiện Kế hoạch số 89/SLĐTBXH ngày 07/5/2024, chiều ngày 19/6/2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thành phần là Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở, đại diện lãnh đạo các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, những quy định mới Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của phòng, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về pháp luật thi đua, khen thưởng được thống nhất theo quy định.

 

 

(Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ hướng dẫn tại Hội nghị)

 

Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ.

Hội nghị tập huấn lần này là dịp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, giúp Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, từ đó tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

(Toàn cảnh Hội nghị)

Nguyễn Mạnh Cường

Chánh Văn phòng, Sở LĐ-TB&XH


Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường