Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm Mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Số hiệu 67/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---