Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách năm 2023
Số hiệu 43/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---