Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2023
Số hiệu 58/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---