Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 66/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---