Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Số hiệu 45/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---