Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 35/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---