Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023
Số hiệu 61/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---