Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023
Số hiệu 49/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---