Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 44/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/03/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---