Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 63/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---