Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023
Số hiệu 62/KH-SLĐTBXH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---