Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH LẠNG SƠN, LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ VIỆC NHẬP HUYỆN CAO LỘC VÀO THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030; Kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; Công văn số 308/UBND, ngày 23/4/2024 của UBND xã Tân Thành về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

 

(Bà Hoàng Thị Nhất, phó giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị và toàn cảnh hội trường lấy ý kiến cử tri)

Đúng 8h00 ngày 19 tháng 5 năm 2024 Tổ lấy ý kiến cử tri tại Cơ sở cai nghiện ma túy đã được khai mạc và trên 400 cử tri là học viên đang cai nghiện tại cơ sở được lấy ý kiến về Đề án nhập huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 100% học viên được lấy ý kiến đúng quy trình, quy định tại các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND các cấp.

 

(Học viên cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri)

Sau khi học viên bỏ phiếu, tổ lấy ý kiến cử tri đã tiến hành tổng hợp, niêm yết phiếu và bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thành đúng quy trình, đúng thời gian quy định./.

 

Lương Minh Diễn

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn


Tác giả: Lương Minh Diễn