Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày 18/01/2023, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; về phía Đảng bộ Sở có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, đại diện đảng viên thuộc đảng bộ Sở và đại biểu khách mời là lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội.

 

(Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị)

 

Tại hội nghị, Đồng Chí Đàm Văn Chính, Phó bí thư Đảng uỷ  trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Sở. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đồng chí Đàm Văn Chính, Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày Báo cáo tổng kết

 

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Phạm Đức Huân, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh năm 2024, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu hoàn thành 7 chỉ tiêu, lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ 16 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra năm 2024. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, các cấp ủy cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ; chủ động phối hợp tốt với các phòng, các đơn vị trực thuộc và địa phương. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 

(Đồng chí Phạm Đức Huân, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu kết luận Hội nghị)

 

Tại Hội nghị 02 chi bộ, 16 đảng viên đã được trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

 

(Đồng chí Phạm Đức Huân, Bí thư Đảng uỷ và Đ/c Đàm Văn Chính, Phó Bí thư Đảng uỷ  trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân)

 

Lê Thanh Hà

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Tác giả: Lê Thanh Hà