Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Lao động–Thương binh và Xã hội

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TẬP HUẤN CÂU LẠC BỘ THỦ LĨNH CỦA SỰ THAY ĐỔI

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-SLĐTBXH, ngày 02/4/2024 của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về Tổ chức tập huấn Cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực kỹ năng sống cho Dẫn trình viên, Ban chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ “ Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong trường học và cộng đồng năm 2024. Trong các ngày từ 13-17/5/2024 tại thành phố Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức 05 Hội nghị tập huấn hướng dẫn sinh hoạt và truyền thông câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi trên địa bàn toàn tỉnh.  Tham gia đợt tập huấn có 649 đại biểu của 105 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các xã khu vực III của 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

 

(Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bình đẳng giới Phát biểu

khai mạc lớp tập huấn)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đinh Quang Chí Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bình đẳng giới  nhấn mạnh câu lạc bộ (CLB) "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một mô hình của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em",  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. CLB huy động sự tham gia tự nguyện của trẻ em, nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hoạt động của mô hình, hỗ trợ chính quyền và các ban, ngành địa phương, Nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ em. Do đó, các nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện để các em học sinh tham gia hoạt động; phối hợp chặt chẽ với gia đình, đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các ngành liên quan tổ chức hiệu quả mô hình CLB. Thành viên và Ban chủ nhiệm CLB phải quyết tâm, nhiệt tình phát huy trên tinh thần nguyên tắc hoạt động tự chủ, trung thực, công khai và tự nguyện...

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Tiến sỹ Trần Thị Thu Hiền, Phó Trưởng khoa Giới và phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam, hướng dẫn cung cấp kiến thức nâng cao năng lực dạy kỹ năng sống cho Dẫn trình viên, Ban chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ “ Thủ lĩnh của sự thay đổi”; Giới thiệu tài liệu Giới - Giới tính - Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; Hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân; Hướng dẫn kỹ năng phát triển bản thân.

 

(Toàn cảnh hội nghị tập huấn)

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi, thảo luận về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của câu lạc bộ; quy trình thành lập câu lạc bộ và phương pháp kỹ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; những vướng mắc trong quá trình thành lập và vận hành câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", qua đó đề ra các giải pháp để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, bền vững. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các thành viên trong CLB nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng sống nhằm nâng cao chất lượng vận hành mô hình tại cơ sở. Từ đó cùng chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng trong các buổi sinh hoạt thôn bản, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời CLB là một trong những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến về giới, xóa bỏ tập tục, thói quen lạc hậu trong đồng bào DTTS./.

 

 

                                                           Nguyễn Xuân Đài

Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội-Bình đẳng giới


Tác giả: Nguyễn Xuân Đài